torstai 22. toukokuuta 2014

Tony Dunderfelt: Tunnista temperamentit - väriä elämään ja itsetuntemukseen

Vinkkaaja: Petra
  • Sivumäärä: 185
  • Julkaisuvuosi: 2012
  • Sisältö: Kirjassa esitellään yksi tapa eritellä ihmisten erilaisia temperamentteja, jotka kuvaavat ihmisten tapoja reagoida asioihin. Kirjan tarkoitus on auttaa oivaltamaan miten ja miksi ihmiset toimivat niin kuin toimivat. Samalla temperamentteihin tutustumalla voi syventää itsetuntemusta ja oppia hyväksymään ihmisten erilaisuutta.

Psykologian kenttä on vuosien saatossa pyrkinyt kuvaamaan ihmisten erilaisia temperamentteja lukuisilla eri tavoilla. Tony Dunderfelt esittelee kirjassaan väreihin perustuvan kuvauksen, jossa temperamentit jaetaan neljään pääväriin kahden akselin mukaan: ekstroversio - introversio; hyväntahtoinen - voimakastahtoinen. Kirja sisältää lyhyen testin, jonka avulla voi itse testata mitkä värit ovat itsellä voimakkaampia kuin toiset.
Temperamentti on siis osa ihmisen kokonaispersoonallisuutta - vain yksi osa tai ulottuvuus, mutta silti se on tärkeä. Temperamentti antaa värin ja mausteen ihmisen toiminnalle, mutta se ei selitä kaikkea ihmiseen liittyvää.
---
Temperamentin avulla meille selviää vain, millä tavalla ihminen toimii poliisina tai opettajana: Pääosin rauhallisella tyylillä vai vilkkaasti? Paneutuen työssään yksityiskohtiin vai olemalla suurpiirteinen? Temperamentti kuvaa luonteenomaista tapaa ja tyyliä toimia, ei muuta. Silti temperamenttitietous on tärkeää, sillä juuri tämä tapa ja tyyli näkyy ja kuuluu ulospäin ja vaikuttaa merkittävästi siihen, miten muut näkevät tämän ihmisen.
Kirjassa esitellään monipuolisesti väriluokittelu sekä sen vivahteet. Suurin kirjan anti liittyy lukuihin, joissa kuvaillaan eri temperamenttityyppien kohtaamista ja vaikeissa tilanteissa huomioitavia seikkoja. Usein tällaisia ristiriitoja saattaa syntyä esimerkiksi työpaikoilla, joissa ihmiset eivät voi valita niitä, joiden kanssa ovat tekemisissä vaan kaikkien kanssa on pystyttävä työskentelemään. On hedelmällistä pohtia toisten (ja tietysti omaa) reagointityyliä. Omaa tyyliä voi oppia lieventämään ja mukauttamaan siten, että asioiden hoitaminen sujuu vähemmällä kitkalla. Itse ajattelen, että eri tyylit täydentävät toisiaan ja parhaita lopputuloksia saadaan, kun tiimissä on monenlaisia ihmisiä. Silloin toisten huomioiminen antaa tilaa erilaisuudelle.

Dunderfeltilla on todella hyvä kirjoitustyyli, jonka ansiosta kirja on samaan aikaan helppolukuinen ja ymmärrettävä, mutta kuitenkin perusteellinen ja selittävä. Kirjassa käydään läpi muun muassa kaikki aiheeseen liittyvät termit kuten mitä persoonallisuus tarkoittaa ja varoitetaan tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä esimerkiksi naapurin temperamenttikategoriasta.

Kirja on looginen kokonaisuus ja oli hauska huomata, että suurinpiirtein sitä mukaan kun mieleeni nousi uusi kysymys aiheesta, seuraavassa luvussa tulikin jo vastaus siihen. Kirja on suhteellisen helppolukuinen, mitä edesauttaa selkeä ja monipuolinen taitto. Tekstiä elävöittämässä on infolaatikoina, erilaisia fontteja (maltillisesti kyllä), kuvioita ja listoja. Sitä oli suorastaan miellyttävä lukea! Myös asiasistältö oli esitetty mielenkiintoisella ja maanläheisellä tavalla, joten tämän kirjan lukee nopeasti.

Suosittelen tätä kirjaa kaikille, jotka ovat joskus pohtineet mitä toisen ihmisen päässä oikein liikkuu ja ihmetelleet ihmisten erilaisia tyylejä reagoida ja hoitaa asioita.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi!

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.